Backstopper voor het borgen van de zuiger van injectiespuiten.

MSD ondervond problemen bij haar klanten, waarbij de zuiger per ongeluk uit de injectiespuit getrokken werd waardoor het aanwezige medicijn onbruikbaar werd. De los bijgeleverde clip voldeed niet om dit te voorkomen.

MSD heeft Pentacon gevraagd een studie te starten om te bekijken of er een backstopper ontworpen kan worden die al op de syringe zit en dus niet vergeten kan worden. En welke met minimale aanpassingen aan de inpaklijnen van MSD is toe te voegen.

Na het maken van verschillende concepten waaruit een keuze werd gemaakt (oa met behulp van FEM analys)zijn er een aantal prototypen gemaakt en doorontwikkeld.

Het definitieve ontwerp wordt middels spuitgieten geproduceerd en in de bestaande productielijn toegevoegd. Dit laatste werd gerealiseerd door een extra station toe te voegen waardoor de reeds bestaande inpaklijn geen enkele wijziging nodig had wat een enorme besparing oplevert.