Aanpassen van bestaande kranen.

De ingenieurs van ingenieursbureau Pentacon hebben het design en de stress engineering gedaan voor de ombouw en het zeevasten van Lemniscaatkranen. Lemniscaat kranen worden vaak gebruikt bij overslag van bulk goederen.

De kraan was origineel uitgevoerd met 1 centrale aandrijfcilinder voor in-uittoppen. Deze uitvoering was echter storing- en onderhoudsgevoelig. De oplossing werd gevonden door de bestaande enkele aandrijfcilinder te vervangen voor twee cilinders.

Voornaamste uitdaging bij dit project was om de bestaande constructie zodanig aan te kunnen passen dat de krachten goed wegvloeien en dat de aanpassing gedurende een zo kort mogelijke stilstand ingebouwd kon worden.

Voor een andere Lemniscaat kraan was de opdracht om ontwerp te maken voor het zeevasten, in verband met een transport over de Altantische Oceaan. Bij het zeevasten wordt de kraan in een zodanige stand gezet dat de druk op de kranslager wordt geminimaliseerd. De hulpconstructies voor het zeevasten dienen voor het reduceren van krachten en slijtage van onderdelen van de kraan, door de effecten van de bewegingen van het transportschip tijdens transport. Pentacon heeft het ontwerp en berekeningen gemaakt voor alle hulpconstructies, kabels, deklassen, etc.