Proefopstelling voor het simuleren van het Piping fenomeen in dijken

Piping is het effect dat op treedt als kwelwater onder dijken doorstroomt. Het kwel veroorzaakt zogenaamde dunne “pijpen” onder dijk door (tussen de klei en zandlaag) waardoor de dijk verzwakt wordt, met uiteindelijk een dijkdoorbraak als gevolg. Zie tevens: https://nl.wikipedia.org/wiki/Piping

Bij het onderzoeksinstituut Deltares wordt onderzoek gedaan naar de effect en het voorkomen danwel herstellen van deze zogenaamde piping effecten. De mechanical engineers van ingenieurs bureau Pentacon hebben voor Deltares een proefopstelling ontworpen en geleverd waarbij het piping proces gevisualiseerd kan worden.

De de simulatie container wordt horizontaal gepositioneerd en gevuld met de verschillende dijklagen (grond). De onderstaande laag van de grondsample staat op een doorzichtige perspex plaat. Deze plaat  simuleert de onderste gladde kleilaag waar de piping optreedt.

De container wordt vervolgens verticaal gezet en water wordt bovenop de sample gezet. Het water creëert nu het piping effect wat te zien is langs de perspex plaat. Dit geeft de onderzoekers de mogelijkheid het proces te volgen en diverse proeven uit te voeren.