Meetinstrument voor zuurstof in medicijn blisters

Het verpakken van de pillen in een blister wordt uitgevoerd onder beschermende atmosfeer zodat de medicijnen niet oxideren. Tijdens dit verpakkingsproces van de medicijnen wordt steeksproefgewijs een controle uitgevoerd of de blisters wel goed gesealed zijn. Tijdens deze steekproef wordt het zuurstof gehalte gemeten van alle doordruk-pockets van de blister, indien zuurstof aanwezig is dan is de sealen niet goed gegaan. Het uitvoeren van de steekproef wordt handmatig uitgevoerd en ingenieursbureau Pentacon heeft in samenwerking met het farmaceutisch bedrijf een proefstation ontwikkelt waarmee alle pockets in een keer gemeten kunnen worden. De resultaten worden na de meeting direct berekend en gepresenteerd. De snelheid en kwaliteit van de steekproef kunnen hiermee versneld en verbetert worden.