Fracture mechanics

Het toepassen van fracture mechanics in het voorspellen van verwachte levensduur.

Na constatering van een olielekkage in een hydraulische pers met een werkdruk van 350 Bar is er onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van deze lekkage. Hieruit kwam naar voren dat er in de wand van het cilinderhuis scheurvorming was opgetreden welke, indien niet aangepakt, de volledige productie tot stilstand zou brengen.

Vervolgens hebben onze stress engineers exact berekend hoe de scheurvorming zich zou gaan gedragen en hoe lang de installatie nog zou blijven functioneren zonder maatregelen te nemen. Hieruit bleek dat de pers eerder zou uitvallen dan dat het mogelijk was om het cilinderhuis te vervangen met als gevolg het volledig stil vallen van de productie.

Om de periode waarin er een nieuw cilinderhuis geproduceerd en geleverd werd te overbruggen, heeft de klant ons gevraagd een oplossing te leveren die de levensduur van de hydraulische pers zou verlengen. Hiertoe hebben wij een tijdelijke huls ontwikkeld welke als sleeve in het cilinderhuis werd aangebracht en werd er aan de buitenzijde van de pers een een druk ring geplaatst, welke met hydraulische cilinders externe kracht toevoegde om zo de restspanning te verlagen. Deze maatregelen hebben er toe geleid dat de pers operationeel gebleven is tot het moment dat het cilinderhuis vervangen kon worden