Grondfundatie test

Voor een offshore project was er onderzeese grondfundatie nodig. Pentacon is gevraagd een testopstelling te ontwerpen.

Om bodemonderzoek te verrichten wordt veel gebruik gemaakt van opstellingen welke vergelijkbare situaties op schaal nabootsen. Om exact gelijke viscositeit van de verschillende bodemlagen op kleine schaal te simuleren wordt de proefopstelling onderworpen aan centrifugaal krachten binnen een vacuümruimte.

Voor een nieuwe onderzeese grondfundatie is Pentacon gevraagd een testopstelling te ontwerpen. De verhoogde G-krachten in de testruimte brengen extra uitdaging met zich mee wat betekent dat de gehele constructie 5 keer zwaarder wordt. Middels een frame constructie en gelagerde oplegging is gezorgd voor een zwevende ophanging van de fundatiepalen. Verschillende meet instrumenten leggen het gedrag van de fundatie tijdens de test vast.