Plastic afvalverdichter

Plastic afval scheiding is een toenemend fenomeen in Nederland. De logistiek en opslag van hiervan is een inefficiënt proces vanwege de volumineuze omvang van plastic afval wat grotendeels uit lucht bestaat. Om dit proces efficiënter te laten verlopen heeft het bedrijf Keywaste samen met Pentacon een ondergrondse opslagcontainer bedacht welke plastic afval comprimeert.

De hieruit voortkomende uitdaging lag in het ontwikkelen van een machine wat in staat elk soort plastic afval, wat op verschillende manieren door gemeentes wordt aangeboden, zonder problemen te comprimeren. De constructie diende in de bestaande containerputten te passen welke reeds gebruikt worden voor restafval containers.

De engineering voor deze perscontainer heeft opdrachtgever  Keywaste in samenwerking met Pentacon uitgevoerd. Gestreefd is naar een ontwerp wat zowel duurzaam en betrouwbaar in gebruik is. Er zijn vele test opstellingen hiervoor ontwikkeld waaruit meerdere prototypen zijn voortgekomen wat uiteindelijk heeft geleid tot een betrouwbare machine.