Oxidebreker

Binnen de basisindustrie wordt staal uitgewalst tot enkele millimeters dik onder zeer hoge temperaturen. Vanwege de hoge temperatuur van het staal vormt zich hier vrijwel direct een oxidelaag op het staal wat het walsproces verstoort.
Voordat een gloeiende staalplak het wals station in gaat dient de plak daarom eerst van zijn oxide laag te worden ontdaan door een oxidebreker. Hierbij wordt d.m.v. water onder zeer hoge druk de oxidelaag van de plak verwijderd. Wij hebben een verbeterd ontwerp ontwikkeld waarmee een bestaande installatie weer aan de door de opdrachtgever gestelde eisen voldeed. Dit verbeterde ontwerp is inmiddels geproduceerd en operationeel.