Nieuwe functionaliteit voor bestaande machine

De firma Hembrug in Haarlem, gerespecteerd producent van staalbewerkingsmachines met extreme nauwe toleranties, heeft ons gevraagd om voor een type van haar machines een gereedschappenmagazijn te ontwerpen voor 3 koppen, 50 tools met twee verschillende opnames. Dit om het automatisch wisselen van gereedschappen voor dit type machine mogelijk te maken.

In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever hebben wij een concept ontwikkeld, welke later ook door ons in detail is uitgewerkt. De nadruk bij het ontwerp hebben we vooral gelegd op schaalbaarheid van de oplossing en op efficiënte en effectieve maakbaarheid om de productiekosten zo laag mogelijk te houden zonder toe te geven aan de gevraagde kwaliteit.

Nadat het detailontwerp was goedgekeurd heeft Pentacon ook de eerste levering mogen begeleiden.